E-BELEDİYE

Türkiye Cumhuriyeti

Akhisar Belediyesi

AKHİSAR BELEDİYESİ

20 Kasım 2019 tarihli Akhisar Belediyesine ait ihale usulü ile satılacak gayrimenkuller ilanı

16.10.2019

İLAN

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   

         Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif 31 adet mahallede bulunan müstakil Arsa, Tarla ve Kargir Dükkan olmak üzere aşağıda ekli listede belirtilen toplam 74 adet gayrı menkullerin, 07.10.2019 tarih ve 1217 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır. 

        İhale suretiyle satılacak olan Gayrimenkulleri pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri,   muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

1-  İhale 20.11.2019 ÇARŞAMBA günü saat: 14:00’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2-   İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 19.11.2019 SALI günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatların Belediye veznesine nakit olarak yatırılması gerekmektedir.

3-   İhaleye girecek parsellerle ilgili talepler 16.10.2019 tarihinden itibaren alınacaktır. 

4-  Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir

5-  Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.   

6-   Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.                                                                                                           

            İLAN OLUNUR.

İlanı PDF formatında görmek ve indirmek için buraya tıklayınız...

İlan Servisi

Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.

ABONE OL

İlan Servisi

Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.

Haberdar olmak istediğiniz bölümleri seçiniz